Team

Analisi Biochimico Cliniche

Dott.ssaDr. Chiara Mapelli
Dott.ssaDr. Elisabetta Raggi
Dott.ssaDr. Paola Pozzi

Biologia Molecolare

Dott.ssaDr. Alessia Arnoldi
Dott.Dr. Andrea Citterio
Dott.ssaDr. Chiara Vantaggiato
Dott.ssaDr. Elena Panzeri
Dott.Dr. Gandolfo Dolce
Dott.ssaDr. Marianna Castelli
Dott.Dr. Roberto Giorda
Dott.ssaDr. Silvana Beri
Dott.ssa Sara Bonato

Citogenetica

Dott.ssaDr. Giulietta Gottardi - tecnico laureato
Dott.ssaDr. Maria Clara Bonaglia - Biologo
Dott.ssaDr. Sara Bertuzzo - Biologo

Biologia Computazionale

Ing. Claudia Tresoldi
Dott.Dr. Diego Forni
Giorgia Menozzi
Dott.ssaDr. Manuela Sironi
Dott.ssaDr. Rachele Cagliani
Stefania Riva
Ing. Uberto Pozzoli

Area di ricerca

Laboratorio di Biologia Molecolare, Citogenetica, Analisi Biochimico-Cliniche, Bioinformatica

Contattaci